Daftar Ende Daftar Logu
Kritik dan Saran Paling dilihat Tentang Ende Online
Bible Online
Options

Buku Ende Online

Buku Ende No. 100 Buku Logu No. 155

Mardongan olop-olop

 1. Mardongan olop-olop Manaek Tuhanta i
  Jinangkon ni na torop Surusuruan i
  Antong nang hita pe Tapuji ma Tuhanta
  Marende-ende hita Marolopolop be
 2. Na mulak do Tuhanata Tu habangsaNa i
  Tu lambung ni AmaNa Di siamunNa i
  Disomba sasude Na di banuaginjang
  Tuhanta i, na monang Ro sian tano i
 3. Tatimbang ma lapangna Umbaen na songon i
  Ai naeng ma dohot hita Tumopot surgo i
  Antong taingot ma Ianggo Tuhan Jesus
  Ibana do patulus Nidok ni Debata
 4. Ditaon do hamatean Humophop hita on
  Pature pardalanan Na sian tano on
  Manogu hita be Tu lambung ni AmaNa
  Disi diadopanNa Naeng sahat sasude
 5. I pe ringgas ma hita Mangalo dosa i
  Manggotap roha daging Nang hajahaon pe
  Tahalungunhon be Tuhanta na di ginjang
  Ibana do na monang I ma tatiru be
 6. O Jesus Tuhannami Asi ma rohaMi
  Sai sesa dosanami Palua hami be
  Pamasuk hami on Tu hangoluan sogot
  Sai loas hami dohot Mamuji Ho tongtong

Dilihat 494 kali | 39 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015