Daftar Ende Daftar Logu
Kritik dan Saran Paling dilihat Tentang Ende Online
Bible Online

Buku Ende Online

Buku Ende No. 100 Buku Logu No. 155
Mardongan Olop-Olop
1.
Mardongan olop-olop Manaek Tuhanta i
Jinangkon ni na torop Surusuruan i
Antong nang hita pe Tapuji ma Tuhanta
Marende-ende hita Marolop-olop be
2.
Na mulak do Tuhanta Tu habangsaNa i
Tu lambung ni AmaNa Di siamunNa i
Disomba sasude Na di banua ginjang
Tuhanta i na monang Ro sian tano i
3.
Tatimbang ma lapangna Umbaen na songon i
Ai naeng ma dohot hita Tumopot surgo i
Antong taingot ma Ianggo Tuhan Jesus
Ibana do patulus Nidok ni Debata
4.
Ditaon do hamatean Humophop hita on
Pature pardalanan Na sian tano on
Manogu hita be Tu lambung ni AmaNa
Disi di adopanNa Naeng sahat sasude
5.
I pe ringgas ma hita Mangalo dosa i
Manggotap roha daging Nang hajahaton pe
Tahalungunhon be Tuhanta na di ginjang
Ibana do na monang i ma tatiru be
6.
O Jesus Tuhannami Asi ma rohaMi
Sai sesa dosanami Palua hami be
Pamasuk hami on Tu hangoluan sogot
Sai loas hami dohot Mamuji Ho tongtong
Dilihat 565 kali | 51 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015