Daftar Ende Daftar Logu
Kritik dan Saran Paling dilihat Tentang Ende Online
Bible Online
Options

Buku Ende Online

Buku Ende No. 127 Buku Logu No. 121

Lam Gogo

 1. Lam gogo, lam gogo, Lam gogo mardalan ho,
  Sion tu banuaginjang Nang satongkin unang so,
  PalitoM baen marsinondang Di na tiur i mardalan ho Lam gogo, lam gogo.
 2. Taon nama, taon nama Sion taon na hansit i;
  Insakhinsak, pangunjunan Unang habiari i.
  Tatap tumpal hangoluan Pangarsahi ni sibolis i Taon ma i, taon ma i.
 3. Tundal ma, tundal ma, Tundal ma portibi on
  Hasangapon diparbaga Uanng tatap tano on
  Unang somba naganaga Halilian na binaenna i Tundal i, tundal i.
 4. Uji ma, uji ma, Sion uji tondi i, Angka na pajujujuju
  Ho mambahen dosa i Sai ihuthon ma Tuhanmu
  Nang na tigor, nang na geduk i. Uji i, uji i.
 5. Torus baen, torus baen, Sion torus baen rohaM
  Mamingkiri hasonangan Na binaen ni DebataM
  Unang tondong hamagoan Sion manimbangi dalanmi Torus baen rohami.
 6. Pangke ma, pangke ma, Pangke ma gogom sude,
  Patandahon haholongon Ni roham di Jesus i
  Na mangoli ho, o Sion Mangoloi sude patikNa i Pangke ma gogomi
 7. Tiop ma, tiop ma, Sion tiop burjuMi
  Sai tongtong ma ho manggogo Mandopangi musumi
  Ndang be dao ho sian surgo Sai paujung paraloanmi Burjumi tiop i.


Dilihat 1901 kali | 50 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015