Daftar Ende Daftar Logu
Kritik dan Saran Paling dilihat Tentang Ende Online
Bible Online

Buku Ende Online

Buku Ende No. 185 Buku Logu No. 85
Holan Sada Debatanta
1.
Holan sada Debatanta na tumompa sasude
Na tarida di matanta nang na so tarida pe
Tanda ma ruhutna i unang lilu rohami
2.
Ndang marmula Debatanta nang ujungna pe ndang ro
Ndang tarida di matanta ai rupaNa tondi do
Holan mata ni roham tau mananda Debatam
3.
Diingani Debatanta parluhutan i sude
Diingani nang rohanta digomgomi sasude
Nang hagogoonNa i ndang marhatudosan i
4.
Na bonar do Debatanta jala na badia pe
Na sun pistar Debatanta pangoluhon sasude
Pos ni roha situtu Debatanta na burju
5.
Sai na sintong do hataNa na tinonahonNa i
Atik pe asi rohaNa ndang paubaonNa i
Sai oloi ma i sude asa sonang ho muse
Dilihat 1643 kali | 61 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015