Daftar Ende Daftar Logu
Kritik dan Saran Paling dilihat Tentang Ende Online
Options

Buku Ende HKBP Online

Buku Ende No. 188 Buku Logu No. 131

Jahowa Siparmahan Au

 1. Jahowa Siparmahan au Ndang hurang manang aha
  Ai nasa jea dipadao Do sian dorbiana
  Tongon dibaen na lomak i Lao pangoluhon tondingki
  Dibaen asi rohaNa
 2. Ditogu au tu na tio Aek mata hangoluan
  Dibaen do tondingki sio Di dalan hasonangan
  Sabam rohangku do tongtong Saleleng au di tano on
  Baen sangap di goarNa.

 3. Di rura hamatean pe Ndang pola au tahutan
  Ai disondangi do sude Sonang do au mardalan
  Batahi dohot tungkotMi Do mangapuli rohangki
  Ho do sitiopanku
 4. Rade dibaen Ho meja i Di jolo ni matangku
  Paadopadop musungki Na so habiaranku
  Ulungku dimiahi Ho Panginumanku suksuk do
  Binaen ni panumpakMu.
 5. Tongtong do denggan ni basaM Jambarhu di ngolungku
  Tongon do asi ni rohaM Mangihut di langkangku
  Dung i dung suda bohalhi Sai ingananku jabuMi
  Saleleng ni lelengna.


Dilihat 505 kali | 13 Orang Menyukai | | Share via facebook |

sibirong.com 2015