Daftar Ende Daftar Logu
Kritik dan Saran Paling dilihat Tentang Ende Online
Bible Online

Buku Ende Online

Buku Ende No. 188 Buku Logu No. 131
Jahowa Siparmahan Au
1.
Jahowa Siparmahan au
Ndang hurang manang aha
Ai nasa jea dipadao
Do sian dorbiana
Tongon dibaen na lomak i
Lao pangoluhon tondingki
Dibaen asi rohaNa
2.
Ditogu au tu na tio
Aek mata hangoluan
Dibaen do tondingki sio
Di dalan hasonangan
Sabam rohangku do tongtong Saleleng au di tano on
Baen sangap di goarNa
3.
Di rura hamatean pe
Ndang pola au tahutan
Ai disondangi do sude
Sonang do au mardalan
Batahi dohot tungkotMi
Do mangapuli rohangki
Ho do sitiopanku
4.
Rade dibaen Ho meja i
Di jolo ni matangku
Paadopadop musungki
Na so habiaranku
Ulungku dimiahi Ho
Panginumanhu suksuk do
Binaen ni panumpakMu
5.
Tongtong do denggan ni basaM Jambarhu di ngolungku
Tongon do asi ni rohaM
Mangihut di langkangku
Dung i dung suda bohalhi
Sai ingananku jabuMi
Saleleng ni lelengna
Dilihat 2363 kali | 65 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015