Daftar Ende Daftar Logu
Kritik dan Saran Paling dilihat Tentang Ende Online
Bible Online
Options

Buku Ende Online

Buku Ende No. 188 Buku Logu No. 131

Jahowa Siparmahan Au

 1. Jahowa Siparmahan au
  Ndang hurang manang aha
  Ai nasa jea dipadao
  Do sian dorbiana
  Tongon dibaen na lomak i
  Lao pangoluhon tondingki
  Dibaen asi rohaNa
 2. Ditogu au tu na tio
  Aek mata hangoluan
  Dibaen do tondingki sio
  Di dalan hasonangan
  Sabam rohangku do tongtong Saleleng au di tano on
  Baen sangap di goarNa
 3. Di rura hamatean pe
  Ndang pola au tahutan
  Ai disondangi do sude
  Sonang do au mardalan
  Batahi dohot tungkotMi
  Do mangapuli rohangki
  Ho do sitiopanku
 4. Rade dibaen Ho meja i
  Di jolo ni matangku
  Paadopadop musungki
  Na so habiaranku
  Ulungku dimiahi Ho
  Panginumanhu suksuk do
  Binaen ni panumpakMu
 5. Tongtong do denggan ni basaM Jambarhu di ngolungku
  Tongon do asi ni rohaM
  Mangihut di langkangku
  Dung i dung suda bohalhi
  Sai ingananku jabuMi
  Saleleng ni lelengna

Dilihat 1908 kali | 38 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015