Daftar Ende Daftar Logu
Kritik dan Saran Paling dilihat Tentang Ende Online
Bible Online
Options

Buku Ende Online

Buku Ende No. 196 Buku Logu No. 23

Sai Hujaha Di Pustaha

 1. Sai hujaha di pustaha Padan na imbaru i,
  Na tongtong lambok rohana Na so marpangansi i.
 2. Panjangkonna di dakdanak Na pinarhamaolna i
  Panjamana di nasida Angka na hinaolna i
 3. Dohot asi ni rohaNa Di na marsitaonon i
  Parmulia ni tanganna Pabalihon begu i.
 4. Panjangkonna di pardosa Na magopu roha i
  Pangapoina di nasida Paubahon roha i.

 5. Tung lambok do ditogihon Angka dorbiana i
  Asa sahat boanonna Tu banuaginjang i.
 6. Ingkon tongtong jahaonku Padan na imbaru i
  Naeng tangkas ma botoonku Holog ni rohana i.


Dilihat 237 kali | 18 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015