Daftar Ende Daftar Logu
Kritik dan Saran Paling dilihat Tentang Ende Online
Bible Online
Options

Buku Ende Online

Buku Ende No. 200 Buku Logu No. 106

Di Surgo Do Alealenta

 1. Di surgo do Alealenta na burju roha situtu
  Ndang piga di banua tonga donganta na tongtong burju
  Antong tabaen ma Jesus i, tongtong Alealenta i.
 2. Na meoleol songon arung do dongan na di tano on.
  Na hot do Jesus na sumurung, donganna pe hot do tongtong.
  Antong tabaen ma Jesus i, tongtong Alealenta i.
 3. Sai marpambuat angka dongan di holong ni rohaNa i
  Hape ianggo so dapotan bolong do parsaoranna i
  Antong tabaen ma Jesus i, tongtong Alealenta i
 4. Humophop hita do tinaonNa Na bernit i di Golgata
  Sude dosanta pinorsanNa Pasaehon i tu Debata
  Antong tabaen ma Jesus i, tongtong Alealenta i
 5. Sai dingkan hita do rohaNa Sintong do parsaoranNa i
  Manongtong holong ni rohaNa Di nasa na niainNa i.
  Antong tabaen ma Jesus i, tongtong Alealenta i
 6. O Jesus Alealenami, sai tiop tangannami be
  Tongtong rajai ma rohanami, tu surgo togu hami be
  Di si ma hot parsaoran i, saleleng ni lelengna i

Dilihat 461 kali | 40 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015