Daftar Ende Daftar Logu
Kritik dan Saran Paling dilihat Tentang Ende Online
Bible Online
Options

Buku Ende Online

Buku Ende No. 217 Buku Logu No. 248

Jahowa Do Donganku

 1. Jahowa do donganku Tung ise alongki ?
  Tangiang ni rohangku Padaohon musu i
  Hasian ni Debata Au Kristus ulungki
  Tung aha hatahata Ni panginsahi i ?
 2. Ai damang do Jahowa Hupuji i tongtong
  Sai i digolom roha Marningot na holong
  Do roha ni Natimbo Tuk do gogoNa i
  Mambuat nasa holso Pasonang rohangki
 3. Mudar ni Tuhan Jesus Panalom rohangki
  Ai i do na pabulus Dalan tu Ama i
  Artana do na maol Na nilehonna i
  Unang pinarhamaol Ngolu ni daging i.
 4. Jesus hasangaponku Sondang ni tondingki
  Aut unang i huboto Nda mago au boti ?
  Dibaen habadiaon Ni Natumimbul i
  RimasNa ndang tartaon Na songon api i.
 5. Ndang be marhinamago Au dung ro Jesuski
  Soada na mangago Hinaholonganki
  Tongtong sonang rohangku Di na lao mate pe
  Tu surgo do langkangku Uhum ndang jorbut be
 6. Tondina do disuru Manggohi rohangkon
  Ibana huparguru Palambok dangolhon
  Dibaen pasupasuna Umbaen mananda au
  Di Ama i, tung sura Na hurang boto au.
 7. Ibana mangajarhon Luhut tangiang i
  Ibana patolhashon Na pinangidomi
  Tu Debata Amanta Hurang pe rohaMi
  Ibana padas hata Sandok na malo i.

 8. Ibana pangapuli Di na marilu i
  Sambulo pe na uli Na pinarade ni
  Amanta na di ginjang Dipatuduhon do
  Molo dung so marlindang Jala ndang ganggu ho.
 9. Ingkon marlasniroha Tongtong au ala nii
  Ai nunga dao na roa Di Ho au Jesuski
  Ho mata ni aringku Ho las ni rohangki
  I pe di Ho dagingku Di Ho nang tondingki.


Dilihat 302 kali | 29 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015