Daftar Ende Daftar Logu
Kritik dan Saran Paling dilihat Tentang Ende Online
Options

Buku Ende HKBP Online

Buku Ende No. 218 Buku Logu No. 146

Tong Do Tau Haposan

 1. Tong do tau haposan Tuhan Jesus i
  Ala naung diporsan Do dosanta i
  Hata nang dameNa Hangoluan ni Angka na porsea Di hataNa i.
  Hata nang dameNa Hangoluan ni Angka na porsea Di hataNa i.
 2. Sai tong didongani Na porsea i
  Jala ganup ari Ro basaNa i
  Tu na so marganggu Di gogoNa i Na mandok Tuhanku Na sun denggan i
  Tu na so marganggu Di gogoNa i Na mandok Tuhanku Na sun denggan i
 3. Guru di Ibana Sude tano on
  Sintong do hataNa Na tu hita on
  Asi ni rohaNa Na sumurung i Dipatongontongon Tu lomoNa i.
  Asi ni rohaNa Na sumurung i Dipatongontongon Tu lomoNa i.
 4. Ale Tuhannami Sai sondangi ma
  Sude dongannami Na di Sumatra
  Dohot halak Nias, Halak Borneo , Asa tung lam ias Lao managam Ho.
  Dohot halak Nias, Halak Borneo , Asa tung lam ias Lao managam Ho.
 5. Nang pe angka jolma Na di Afrika
  Ro di halak Sina Dohot Asia
  O Jesus panondang Sai sondangi ma Asa ro marsomba Tu Ho,Debata.
  O Jesus panondang Sai sondangi ma Asa ro marsomba Tu Ho, Debata


Dilihat 98 kali | 14 Orang Menyukai | | Share via facebook |

sibirong.com 2015