Daftar Ende Daftar Logu
Kritik dan Saran Paling dilihat Tentang Ende Online
Bible Online
Options

Buku Ende Online

Buku Ende No. 226 Buku Logu No. 247

Adong Do Hasonangan

 1. Adong do hasonangan di ho parjalang i
  Hatop ma ho maporus tu Tuhan Jesus i
  O Jangkon ma Ibana asa dapotan ho
  Adong do hasonangan antong sai ro ma ho
 2. Adong paradianan di ho na loja i
  Di Tuhan Jesus Kristus Pardenggan basa i
  Pareak ma Ibana ai dipaima ho
  Adong paradianan antong sai ro ma ho
 3. Sai parhaseang tingki halehetanna i
  So tung ho maon mago binaen ni dosami
  Unang sai marhusari unang tarlalap ho
  Adong do hasonangan antong sai ro ma ho

Dilihat 521 kali | 29 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015