Daftar Ende Daftar Logu
Kritik dan Saran Paling dilihat Tentang Ende Online
Bible Online

Buku Ende Online

Buku Ende No. 226 Buku Logu No. 247
Adong Do Hasonangan
1.
Adong do hasonangan di ho parjalang i
Hatop ma ho maporus tu Tuhan Jesus i
O Jangkon ma Ibana asa dapotan ho
Adong do hasonangan antong sai ro ma ho
2.
Adong paradianan di ho na loja i
Di Tuhan Jesus Kristus Pardenggan basa i
Pareak ma Ibana ai dipaima ho
Adong paradianan antong sai ro ma ho
3.
Sai parhaseang tingki halehetanna i
So tung ho maon mago binaen ni dosami
Unang sai marhusari unang tarlalap ho
Adong do hasonangan antong sai ro ma ho
Dilihat 588 kali | 34 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015