Daftar Ende Daftar Logu
Kritik dan Saran Paling dilihat Tentang Ende Online
Bible Online

Buku Ende Online

Buku Ende No. 244 Buku Logu No. 22
Haburjuhon ma mangalo
1.
Haburjuhon ma mangalo Hajahatonmi sude
Tagan songgop asi roha Ni Tuhanta i dope
2.
Alo, ai gogot do dalan Na hopit bahalna i
Tinggal do di hamagoan Na so lao tu surgo i
3.
Alo, asa lam ro ringgas Pasadahon rohami
Tu Tuhan Jesus Kristus Sai tundalhon dosa i
4.
Sai gogoi ma martangiang Tu Tuhanta Jesus i
Unang ho marpansadian Borngin nang arian i
5.
Ia monang ho sahali Manaluhon dosa i
Unang olo ho mansadi Tagam ma donganna i
6.
Ai saleleng tainganhon Hasiangan on dope
Na so holang do jagaon Dosa, roha, daging pe
Dilihat 327 kali | 46 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015