Daftar Ende Daftar Logu
Kritik dan Saran Paling dilihat Tentang Ende Online
Bible Online
Options

Buku Ende Online

Buku Ende No. 244 Buku Logu No. 22

Haburjuhon ma mangalo

 1. Haburjuhon ma mangalo Hajahatonmi sude
  Tagan songgop asi roha Ni Tuhanta i dope
 2. Alo, ai gogot do dalan Na hopit bahalna i
  Tinggal do di hamagoan Na so lao tu surgo i
 3. Alo, asa lam ro ringgas Pasadahon rohami
  Tu Tuhan Jesus Kristus Sai tundalhon dosa i
 4. Sai gogoi ma martangiang Tu Tuhanta Jesus i
  Unang ho marpansadian Borngin nang arian i
 5. Ia monang ho sahali Manaluhon dosa i
  Unang olo ho mansadi Tagam ma donganna i
 6. Ai saleleng tainganhon Hasiangan on dope
  Na so holang do jagaon Dosa, roha, daging pe

Dilihat 252 kali | 32 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015