Daftar Ende Daftar Logu
Kritik dan Saran Paling dilihat Tentang Ende Online
Bible Online
Options

Buku Ende Online

Buku Ende No. 247 Buku Logu No. 159

Sai Hehe Ma Hamuna, Hamu

 1. Sai hehe ma hamuna Hamu parangan ni
  Tuhanta Jesus Krsitus Tu paraloan i.
  Ai ndang tarbaen ho monang Nda na mangalo ho
  Ai musu ni Tuhanta Tung ingkon talu do.
 2. Tangihon panjouonNa Tu hamusuon i
  Ihuthon ma hataNa Mangalo dosa i
  Ibana do donganmu Mandopang musu i
  I pe tongtong haposi Tuhanta Jesus i.
 3. Ndang jadi haposanmu Gogom sandiri, da
  Ai tung na so hasea Do i di Debata
  Sai naeng basahononNa Di ho sinjatami
  Ai ndang tarbaen so talu Musuna baenon ni.
 4. Manaon ma ho satongkin Di paraloan i
  Tibu do i marujung Dibaen Tuhanta i
  Dung i partumpalanna Ma ho di surgo
  Donganna ho manggomgom HarajaonNa i.


Dilihat 1030 kali | 39 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015