Daftar Ende Daftar Logu
Kritik dan Saran Paling dilihat Tentang Ende Online
Bible Online

Buku Ende Online

Buku Ende No. 260 Buku Logu No. 40
Holan Jesus Do Hubaen
1.
Holan Jesus do hubaen donganku
Ai Ibana pasonangkon au
Ingkon sai tongtong tiur langkangku
Molo raphon Jesus i au lao
Molo raphon Jesus i au lao
2.
Tano dohot laut sonang hubolus
Molo sai diiring Jesus au
Tu banuaginjang pe sai torus
Do boanon ni Tuhanku au
Do boanon ni Tuhanku au
3.
Di na modom manang di na hehe
Jesus do donganku sai tongtong
SoaraNa do tongtong hubege
Mangapuli au na dangol on
Mangapuli au na dangol on
4.
Jesus do tongtong haporusanku
Arta dohot hangoluanki
Nang tondingku nang pe pamatangku
Hupasahat tu tanganNa i
Hupasahat tu tanganNa i
5.
Di na ro panjouNa di tondingku
Las rohangku mangihuthon i
Ndang tagamon susa be rohangku
Raphon Tuhanki di surgo i
Raphon Tuhanki di surgo i
Dilihat 2130 kali | 60 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015