Daftar Ende Daftar Logu
Kritik dan Saran Paling dilihat Tentang Ende Online
Options

Buku Ende HKBP Online

Buku Ende No. 271 Buku Logu No. 242

Beta, Beta Hita

 1. Beta, beta hita Lao tu surgo i Ai disi Amanta Sipasonang i
  Ndang be na di tano Sihirimon i Nasa na lao sego Ndang haposan i
  Ala nii sai tole unang ganggu be Tatap ma jambarmu Naung leleng rade
 2. Beta ma ihuthon Tuhan Jesus i Na tau pangoluhon hita jolma i
  Holong do rohana di pardosa i Ai disesa sala ni na unduk i
  Ala nii sai tole unang tading be Naeng ma sahat hita Saluhut muse.
 3. Beta, beta hita lam jumonok ma Ujung ni langkanta ipe beta ma
  Ndang be masa sogot Holan las ni roha sonang sasude
  Alanii sai tole ringkot ma roham Ingot ma jambarmu Na di ginjang an.


Dilihat 57 kali | 6 Orang Menyukai | | Share via facebook |

sibirong.com 2015