Daftar Ende Daftar Logu
Kritik dan Saran Paling dilihat Tentang Ende Online
Bible Online
Options

Buku Ende Online

Buku Ende No. 278 Buku Logu No. 234

Bangso Na Sumurung I

 1. Bangso na sumurung i Na hinophop ni Tuhanta Debatanta
  Naung pardame na sintong Na tongtong
  Holan angka i huria ni Tuhanta na badia Na manghophop hita on.
 2. Ndang sae naung tardidi ho Naeng marunduk
  Tu Tuhanmu pingkiranmu Ai parroha na haru so haru
  Ndang goaron be huria ni Tuhanta na badia Sioloan situtu.
 3. Nunga masuk ho tusi Mangihuthon Tuhan Jesus ?
  Nunga tulus Dipasahat ho burju situtu
  Rohami tu hasintongan gabe dohot ho golongan Ni bangsona na burju.
 4. Parsidohot ho tutu Lao mangalo isaramu nang dosamu?
  Naung rapet tu Tuhanmi rohami?
  I do tanda ni bangsona dipasiding do sogona Diihuthon Tuhan i.
 5. Bangso ni Tuhanta i Marsihohot do i jongjong ndang malonglong
  Sai marhamonangan i di sude
  Gari ro pe hamatean holan dalan i manean Ipe masuk ho tusi

Dilihat 227 kali | 22 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015