Daftar Ende Daftar Logu
Kritik dan Saran Paling dilihat Tentang Ende Online
Bible Online
Options

Buku Ende Online

Buku Ende No. 281 Buku Logu No. 108

Martua Do Na Marhaposan

 1. Martua do na marhaposan Tu Debata Amanta i
  Ai i do dapot pangapulan Di nasa parsorion i
  Ndang rihit haojahan ni Na mangkaposi Tuhan i.
 2. Ianggo sai holsoan hita Tu aha ma marguna i?
  Nang pe tongtong dokdok rohanta Pasarisari jea i
  Tung i ma paoruhon i ? Baliksa ganda do disi.
 3. Dibahen i paso ma jolo Huhut pasabam rohami
  Paidaida manang olo Ho unduk di Debatami
  Ibana na mamillit ho Na ringkot i diboto do.
 4. Diboto do halehetanNa Mambaen las ni rohanta i
  Asal diida haposanNa Do hita ndang mangansi be
  Ditongos do na denggan i, Andorang so tinagam i.
 5. Sai unang dok di haporsuhon Ho ditadingkon Debata
  Alai na so manaon sitaonon I do diabing Debata
  Manang sintong pingkiranmi Ujungna patandahon i.
 6. Mura do anggo di Tuhanta Sobok do di gogoNa i
  Na mora i papogosonNa Mambaen sangap na pogos i.
  Longang ma sogot rohami Mananda pambaenanNa i.
 7. Ipe haporseai Ibana Burju ma ula tohapmi
  Ihuthon ma tongtong hataNa Haposi panumpakNa i
  Na mangkaposi Tuhan i Na so hea tartading i.


Dilihat 473 kali | 31 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015