Daftar Ende Daftar Logu
Kritik dan Saran Paling dilihat Tentang Ende Online
Bible Online

Buku Ende Online

Buku Ende No. 281 Buku Logu No. 108
Martua Do Na Marhaposan
1.
Martua do na marhaposan Tu Debata Amanta i
Ai i do dapot pangapulan Di nasa parsorion i
Ndang rihit haojahan ni
Na mangkaposi Tuhan i
2.
Ianggo sai holsoan hita Tu aha ma marguna i?
Nang pe tongtong dokdok rohanta Pasarisari jea i
Tung i ma paoruhon i?
Baliksa ganda do disi
3.
Dibahen i paso ma jolo Huhut pasabam rohami
Paidaida manang olo Ho unduk di Debatami
Ibana na mamillit ho
Na ringkot i diboto do
4.
Diboto do halehetanNa Mambaen las ni rohanta i
Asal diida haposanNa Do hita ndang mangansi be
Ditongos do na denggan i
Andorang so tinagam i
5.
Sai unang dok di haporsuhon Ho ditadingkon Debata
Alai na so manaon sitaonon I do diabing Debata
Manang sintong pingkiranmi
Ujungna patandahon i
6.
Mura do anggo di Tuhanta Sobok do di gogoNa i
Na mora i papogosonNa Mambaen sangap na pogos i
Longang ma sogot rohami
Mananda pambaenanNa i
7.
Ipe haporseai Ibana Burju ma ula tohapmi
Ihuthon ma tongtong hataNa Haposi panumpakNa i
Na mangkaposi Tuhan i
Na so hea tartading i
Dilihat 696 kali | 42 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015