Daftar Ende Daftar Logu
Kritik dan Saran Paling dilihat Tentang Ende Online
Bible Online
Options

Buku Ende Online

Buku Ende No. 323 Buku Logu No. 204

Siparmahan bolon

 1. Siparmahan bolon Na so olo modom Tatap ma au on
  BasaMi o Tuhan Do mangaramothon Au sadari on
  Borngin pe Ho ma muse Na manjaga humaliang Ahu asa sonang
 2. Ho ma manamparhon Nasa parmaraan Dohot basaMi
  Sesa ma dosangku Ias ni rohangku Hasonanganki
  AnakMi naung mate i, I do na padao dosangku Ipe las rohangku.
 3. Dohot ma donganku Hinaholonganku Sahat ma tu Ho
  Sai tong diranapi MataMi ma hami asa sonang do
  Ho tongtong di lambungkon Jala au di Ho, o Tuhan I do hasonangan
 4. Nasa parmaraan Dohot hasusaan Sai padao sude
  Ale Amanami Sai ondingi hami Asa sonang be
  Sai orai pangago i Unang hami diarsahi Jala disusai.
 5. Aik beha ajalhu Suda ni bohalhu Ro saborngin on ?
  Molo i, Tuhanku RohaMi di ahu Alap ma au on
  Asal lao tu surgo au Pasahaton ni Jesusku Sonang do rohangku
 6. Pos nuaeng rohangku Pitpit ma matangku Mangasahon Ho
  Sahat tu tanganMu Daging nang tondingku RamotanMu do
  HataMi do mandok i Dung i, molo ngot manogot Ho muse hutopot.


Dilihat 239 kali | 29 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015