Daftar Ende Daftar Logu
Kritik dan Saran Paling dilihat Tentang Ende Online
Bible Online

Buku Ende Online

Buku Ende No. 347 Buku Logu No. 11
Sai Masipaidaan
1.
Sai masipaidaan Do na porsea i Dung sahat be langkana
Tu hasonangan i Tu hasonangan i Tu hasonangan i
2.
Antong burju ma hita Mangalo dosa i Sai unang tading hita
Di tongan dalan i, Di tongan dalan i, Di tongan dalan i
3.
Sai masipaidaan ma hita on muse di lambung ni Tuhanta
Dung monang hita be, Dung monang hita be, Dung monang hita be

Dilihat 898 kali | 39 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015