Daftar Ende Daftar Logu
Kritik dan Saran Paling dilihat Tentang Ende Online
Bible Online
Options

Buku Ende Online

Buku Ende No. 375 Buku Logu No. 380

Adong Do Hasonangan 2

 1. Adong do hasonangan di ho parjalang i
  Hatop ma ho ma porus tu Tuhan Jesus i
  O, jangkon ma Ibana , Asa dapotan ho
  Adong do hasonangan, Hatop ho ro
  Sai ro ma ho, sai ro ma ho
  Adong do hasonangan, sai ro ma ho
 2. Adong paradianan di ho na loja i
  Di Tuhan Jesus Kristus Pardenggan basa i
  Paraeak ma Ibana, Ai dipaima ho
  Adong paradianan, hatop ho ro
  Sai ro ma ho, sai ro ma ho
  Adong do hasonangan, sai ro ma ho
 3. Sai parhasean tingki halehetanna i
  So tung ho maon mago, Binaen ni dosami
  Unang sai marhusari, Unang tarlalap ho
  Adong do hasonangan, Sai ro ma ho
  Sai ro ma ho, sai ro ma ho
  Adong do hasonangan, sai ro ma ho

Dilihat 284 kali | 19 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015