Daftar Ende Daftar Logu
Kritik dan Saran Paling dilihat Tentang Ende Online
Bible Online
Options

Buku Ende Online

Buku Ende No. 407 Buku Logu No. 271

Panotnoti Ma Silang

 1. Panotnoti ma silang ni Tuhanta i
  Namamorsan sude dosami
  Sai tinggangkon sude arsak ni rohami
  Pasesahon sude dosami
  So jo, bereng i!
  Panotnoti ma silang ni Tuhanta i
  Ngolumi, ngolungki sian i
 2. Tung beasa ditaon Ho, Tuhan, songon I
  Dibagasan sude burjuMi?
  Tung beasa sap mudar sude dangMi
  Ai tigor do sude dalanMi
  Nda I holongMi?
  Mudarmi na use pasonangkon muse
  Sasude na porsea disi

Dilihat 648 kali | 37 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015