Daftar Ende Daftar Logu
Kritik dan Saran Paling dilihat Tentang Ende Online
Bible Online
Options

Buku Ende Online

Buku Ende No. 469 Buku Logu No. 316

Didia Ahu

 1. Didia ahu, tudia laho torop donganku, Punjung langkangku
  Jesus Tuhanku, Jesus Tuhanku
 2. Naung ro Tuhanku, girgir rohangku,
  Lao pararathon, mangkatindangkon
  Jesus Tuhanku, Jesus Tuhanku
 3. Di partubuNa, hamomoruNa,
  Di parmateNa, di parheheNa
  Jesus Tuhanku, Jesus Tuhanku
 4. Naek tu Amana, tu habangsaNa
  Naeng taitonNa do siseanNa
  Jesus Tuhanku
  Jesus Tuhanku
 5. TondiNa tuat, tu nasa luat, rarat podaNa HarajaonNa
  Jesus Tuhanku, Jesus Tuhanku
 6. Tumaon na dokdok, so marnamontok angka saksiNa
  Didok tondiNa
  Jesus Tuhanku, Jesus Tuhanku
 7. Jumpang tingkingku, mate dagingku, sonang tondingku
  Rungar hoingku
  Jesus Tuhanku, Jesus Tuhanku
 8. Parsaoranku dohot Tuhanku
  Sai on dengganna tung salelelngna
  Jesus Tuhanku, Jesus Tuhanku
 9. Marhamonangan di hasonangan
  Halashononku, endehononku
  Jesus Tuhanku, Jesus Tuhanku

Dilihat 247 kali | 31 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015