Daftar Ende Daftar Logu
Kritik dan Saran Paling dilihat Tentang Ende Online
Bible Online
Options

Buku Ende Online

Buku Ende No. 490 Buku Logu No. 332

Nang Gunsang Pe Galumbang

 1. Nang gunsang pe galumbang manggaori solu mi
  Diida sian ginjang Tuhanmu Jesus i
  Na masa di ho i
 2. Mandate ho sipata dibaen na porsuk i
  Jamot tongtong Tuhanta di hot ni rohami
  Haporsea ma i
 3. Haposi ma Ibana, sun hinagogo i
  Na tuk palashon roha ni anakkonNa i
  HaholonganNa i
 4. Ditolong do na pogos i, na marsak roha i
  Tung unang be ho bobos di pambahenNa i
  Denggan ujungna i

Dilihat 201 kali | 30 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015