Daftar Ende Daftar Logu
Kritik dan Saran Paling dilihat Tentang Ende Online
Bible Online

Buku Ende Online

Buku Ende No. 493 Buku Logu No. 335
Naeng Modom Do Sudena.
1.
Naeng modom do sudena, naung sae ulaon i.
Na maradian hita dijaga Ama i. Na maradian hita di jaga Ama i.

2.
Mardalan angka bintang di langit i na dao,
Tuhanta i manjaga, sude na ro, na lao.

3.
Nang au pe disarihon Tuhan na basa i.
Sai sonang maradian diampuanNa i.

Dilihat 175 kali | 43 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015