Daftar Ende Daftar Logu
Kritik dan Saran Paling dilihat Tentang Ende Online
Bible Online

Buku Ende Online

Buku Ende No. 502 Buku Logu No. 342
Jahowa Siparmahan Au, Na Tau
1.
Jahowa siparmahan au
Na tau mangago dipadao
Na so hurangan au dibaen
Sandok tubuNa au diain
Jahowa Siparmahan au
Jahowa Siparmahan au
2.
Tangkas panoguonNa i
Saut do pinarbagaNa i
Na denggan do bagianki
Pinuji ma Goarna i
Jahowa Siparmahan au
Jahowa Siparmahan au
3.
Sai dipasabam rohangki
Tiur do sidalananki
Sai ingotonku basami
Saleleng ni lelengna i
Jahowa Siparmahan au
Jahowa Siparmahan au
Dilihat 770 kali | 39 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015