Daftar Ende Daftar Logu
Kritik dan Saran Paling dilihat Tentang Ende Online
Bible Online

Buku Ende Online

Buku Ende No. 517 Buku Logu No. 354
Di Dia Angka Jolma
1.
Didia angka jolma, dijouhon Tuhan i
Na olo suruonku, torop na mago i?
Torop do ina Batak nang na marbaju i
Nang ama, dolidoli, na mansai dao dope
2.
Tardidi do nasida, ringgas marminggu be
Marrupa hadaulaton nasida sasude
Alai tung dao rohana, ndang sae dosana i
Tuhanna ndang digolom nang panghophopNa i
3.
Dison do au, o Tuhan, sai suru dohot au
Manjou angka jolma na tongtong mandaodao
Hulehon ma gogongku nang tingkingki di Ho
Paima mulak dongan ndang olo au be so
4.
Dilehon Ho hosaMu mangkophop hami on
Tung patut huseahon nang dohot ngolungkon
Humophop angka dongan na so mananda Ho
Na mian di arsakna naeng luluanku do
Dilihat 497 kali | 60 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015