Daftar Ende Daftar Logu
Kritik dan Saran Paling dilihat Tentang Ende Online
Bible Online
Options

Buku Ende Online

Buku Ende No. 517 Buku Logu No. 354

Di Dia Angka Jolma

 1. Didia angka jolma, dijouhon Tuhan i
  Na olo suruonku, torop na mago i?
  Torop do ina Batak nang na marbaju i
  Nang ama, dolidoli, na mansai dao dope
 2. Tardidi do nasida, ringgas marminggu be
  Marrupa hadaulaton nasida sasude
  Alai tung dao rohana, ndang sae dosana i
  Tuhanna ndang digolom nang panghophopNa i
 3. Dison do au, o Tuhan, sai suru dohot au
  Manjou angka jolma na tongtong mandaodao
  Hulehon ma gogongku nang tingkingki di Ho
  Paima mulak dongan ndang olo au be so
 4. Dilehon Ho hosaMu mangkophop hami on
  Tung patut huseahon nang dohot ngolungkon
  Humophop angka dongan na so mananda Ho
  Na mian di arsakna naeng luluanku do

Dilihat 428 kali | 29 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015