Daftar Ende Daftar Logu
Kritik dan Saran Paling dilihat Tentang Ende Online
Options

Buku Ende HKBP Online

Buku Ende No. 525 Buku Logu No. 361

Na Laho Ma Au.

 1. Na laho ma au tu na sonang diginjang
  Disurgo tutu sai na sonang ma au
  O, ho donganki, na gok dosa, gok arsak
  Sai dohot ma ho, sai tu surgo ma lao
  Sai ro dohot ho, dohot ho, dohot ho
  Sai dohot ma ho, sai tu surgo ma lao
 2. Di surgo adui ndang adong be na hansit
  Na sonang disi maradian ma au
  O, ho donganki, na maheu, na marsak
  Sai dohot ma ho, sai tu surgo ma lao
  Sai ro dohot ho, dohot ho, dohot ho
  Sai dohot ma ho, sai tu surgo ma lao
 3. Disurgo adui ndang adong hapogoson
  Na mora disi tung hisar do nang au
  O ho donganki, na marsahit, na pogos
  Sai dohot ma ho, sai tu surgo ma lao
  Sai ro dohot ho, dohot ho, dohot ho
  Sai dohot ma ho, sai tu surgo ma lao
 4. Di surgo adui pinarade inganan
  Na sonang tutu, sai tusi ma au lao
  O, ho donganki, ingananmu di ginjang
  Sai dohot ma ho, sai tu surgo ma lao
  Sai ro dohot ho, dohot ho, dohot ho
  Sai dohot ma ho, sai tu surgo ma lao

Dilihat 71 kali | 13 Orang Menyukai | | Share via facebook |

sibirong.com 2015