Daftar Ende Daftar Logu
Kritik dan Saran Paling dilihat Tentang Ende Online
Bible Online

Buku Ende Online

Buku Ende No. 576 Buku Logu No. 576
Puji Ma Debatanta
1.
Puji ma Debatanta O huriaNa i
Tapuji ma Tuhanta hamu ruasNa i.
Nang gok pe parungkilon nang hasusaan i
Ndang pola ho mabiar jonok do Tuhan i
2.
Ho do naung pinillit na marhite hata i.
Nunga diuarihon marhite padan I,
Ingkon parmuduonNa, dilele musu i
Tuhanta ma haposi haporseai ma i.
3.
Ina na pantas roha, Na holong roha i
tung so tadingkononna, tinubuhon na i,
nang holong ni Tuhanta, ndang olo mose i
tung so tadingkononNa ho hasianNa i.
4.
Antong unang mabiar hamu na Kristen i
Ditongos Pangurupi di parmaraan i,
Ditongos apul-apul Sipalas roha i.
Malua sian dosa sude ruasNa i.
5.
Ndang dung tarsolsol bagi Tuhan na songkal i
Dipadan binahenNa, tu huriaNa i,
Tongtong parmuduonNa, marhite Hata i
Ulaon nabadia nang pandidion i.
6.
Tapuji Debatanta parasi roha i.
Angka pasupasuna, ndang hasuhatan i
Ibana pasadahon sude ruasNa i
Sai dipadimun-dimun nuaeng nang sogot i.
Dilihat 239 kali | 38 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015