Daftar Ende Daftar Logu
Kritik dan Saran Paling dilihat Tentang Ende Online
Bible Online

Buku Ende Online

Buku Ende No. 587 Buku Logu No. 587
Taendehon Las Ni Roha
1.
Taendehon las ni roha pasangaphon Tuhan i,
Roha holong na mangonjar laho mangendehon i,
Ganup ari ganup borngin unang lupa ho disi.
Angka ende na ummuli si pasangap Tuhan i,
Nang parhinaloan I baen pasangap Tuhan i.
2.
Taendehon las ni roha, sipadame roha i.
Tung dao do bada-bada, dohot angka hosom i.
Hadameon ni Tuhanta i, do sihirimon i
Tapalambas ma rohanta, mida angka dongan i
Na martua do sude, na lambok maroha i.
3.
Taendehon las ni roha, siapuli roha i
Marsinondang pangkirimon, mingot siteamon i.
Tu sambulo ni tondinta, huta na manongtong i
Idaonta ma Tuhanta, siparholong roha i
las ni roha na tongtong, jaloonta ma disi.
Dilihat 2254 kali | 56 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015