Daftar Ende Daftar Logu
Kritik dan Saran Paling dilihat Tentang Ende Online
Options

Buku Ende HKBP Online

Buku Ende No. 672 Buku Logu No. 672

Tung Godang Situtu

 1. Tung godang situtu ulaonmu
  Dipasahat Tuhanta tu ho
  Ndang adong be tingkim marnalemba tahe
  Ngolumi bahen tiruan tongtong
  Sai patupa ma i ala ni Tuhan i
  So mangkirim balosna tu ho
  Debata do marnida na niulami
  Manang na adong parbue ni i
 2. Ai lambok do soara ni Tuhanta i
  Ro ma ho las ma nang rohami
  Sai taingot tongtong hata ni Tuhan i
  Mangarahon jolma tu Tuhan i
  Sai patupa ma i ala ni Tuhan i
  So mangkirim balosna tu ho
  Debata do marnida na niulami
  Manang na adong parbue ni i
 3. Alani i boan ma sondang na tiur i
  Boan ma hata ni Tuhan i
  Sai urupi na pogos na mardangol i
  Asa ro tu Jesus Tuhanta i
  Sai patupa ma i ala ni Tuhan i
  So mangkirim balosna tu ho
  Debata do marnida na niulami
  Manang na adong parbue ni i

Dilihat 390 kali | 9 Orang Menyukai | | Share via facebook |

sibirong.com 2015