Daftar Ende Daftar Logu
Kritik dan Saran Paling dilihat Tentang Ende Online
Bible Online
Options

Buku Ende Online

Buku Ende No. 687 Buku Logu No. 687

Silangmi O Tuhan

 1. SilangMi O Tuhan pardameanki.
  Parsigantunganku hangoluanki,
  Sombu do uas husabam rohangki
  MudarMi O Jesus hasonanganki.
 2. SilangMi O Tuhan pardameanki,
  Sesa do dosangku dibaen holongMi,
  Talu do musungku tanggal rante I,
  HamamateMi do hamonanganki.
 3. Sai haholonganhu Ho O Tuhanki,
  Ndang tadinghononhu salelenglelengna I,
  Boan ma tondingku tutu na sonang I,
  Huta sambulonku salelengna i.

Dilihat 182 kali | 23 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015