Daftar Ende Daftar Logu
Kritik dan Saran Paling dilihat Tentang Ende Online
Bible Online

Buku Ende Online

Buku Ende No. 691 Buku Logu No. 691
Hupasahat Ma Tu Jesus
1.
Hupasahat ma tu Jesus saluhutna ngolungki
Roha nang pambaenanku saluhutna tingkingki
Hupasahat ma tu Jesus saluhutna diringki
Hupasahat ma tu Jesus saluhutna ngolungki
2.
Pangkeonku ma tanganku, mangula lomoNa i
Langka nang simanjojakku mangihuthon Tuhanki
Hupasahat ma tu Jesus saluhutna diringki
Hupasahat ma tu Jesus saluhutna ngolungki
3.
Nang pamereng ni matangku
Mandompakkon Jesus i
Soara ni pamanganku, mamuji goarNa i
Hupasahat ma ...
4.
Dang huida Tuhan Jesus, hutundalhon dosangki,
Lohot rohangki tu Jesus, Sipalua tondingki.
Hupasahat ma ...
5.
Tarhalomong do rohangku dipandok ni Tuhanku,
Ale-ale ni Tuhanku, au di goar Jesus i.
Hupasahat ma ...
6.
Mauliate ma rohangku, ala au hinophopMi,
Pujionku ma goarMu, salelengna i.
Hupasahat ma ...
Dilihat 5155 kali | 98 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015