Daftar Ende Daftar Logu
Kritik dan Saran Paling dilihat Tentang Ende Online
Bible Online
Options

Buku Ende Online

Buku Ende No. 726 Buku Logu No. 726

Hamu Jinou Ni Tuhanta

 1. Hamu jinou ni Tuhanta
  Sian na holom tu na tiur i
  Laho manjalo denggan basaNa i
  Laho manjalo denggan basaNa i
  Hamu do marga pinillitNa
  Bangso ni Tuhan na badia i
  Ho umnang malim pinabangkitNa i
  Mamaritahon denggan basaNa i

  Didok Tuhanta do tu HuriaNa
  Podai hamu ma saluhutna bangso
  Boan hamu ma baritana uli i
  Tu saluhutna na tinompa i

  Urupi hita ma angka na pogos
  Palua angka jolma na tarante
  Apuli hita ma angka na marsak i
  Tabaen marnida na mapitung i
  Amen

Dilihat 155 kali | 26 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015