Daftar Ende Daftar Logu
Kritik dan Saran Paling dilihat Tentang Ende Online
Bible Online
Options

Buku Ende HKBP Online

Buku Ende No. 733 Buku Logu No. 733

Dulo Ma Au On O Tuhan

 1. Dulo ma au on o Tuhan bege anggukkon
  Ro do Ho tu angka dongan topot ma au on
  Jesus Tuhan bege anggukkon
  Ro do Ho tu angka dongan topot nang au on
 2. Tu adopanMi O Tuhan marsomba au on
  Sai asi rohaM O Tuhan, jangkon ma au on
  Jesus Tuhan bege anggukkon
  Ro do Ho tu angka dongan topot nang au on
 3. Denggan ni basaM O Tuhan, papos rohangkon
  Mandapothon Ho o Tuhan pahisar au on
  Jesus Tuhan bege anggukkon
  Ro do Ho tu angka dongan topot nang au on
 4. Ho do siapuli roha ni na marsak i
  Na soada tudosanNa, Ho haposanki
  Jesus Tuhan bege anggukkon
  Ro do Ho tu angka dongan topot nang au on

Dilihat 1197 kali | 24 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015