Daftar Ende Daftar Logu
Kritik dan Saran Paling dilihat Tentang Ende Online
Bible Online

Buku Ende Online

Buku Ende No. 794 Buku Logu No. 794
Ro Ma Ho Tuhan (1)
1.
Ro ma Tuhan pasu-pasu hami.
Dame sian Ho pasadahon hami
Sai tongtong ma Ho mandongani hami
Di na marals roha nang di arsak i.
2.
Gok pasupasuM tu na buas roha,
Unang ganggu au marasi ni roha,
Pargogoi ma au mangurupi donga,
Baen ma pasupasu HuriaM Tuhan.
3.
Gohi tano on dohot hadameon,
Pargogoi au on mambaen hadameon,
Ajari au on manghamauliatehon.
Nang gok hamaolon boi las rohangkon.
Dilihat 196 kali | 20 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015