Daftar Ende Daftar Logu
Kritik dan Saran Paling dilihat Tentang Ende Online
Bible Online

Buku Ende Online

Buku Ende No. 809 Buku Logu No. 809
Molo Saut Ma Ho
1.
Molo saut ma ho borhat tu na dao
Holan Jesus baen donganmi,
ToguonNa ho ramotanNa ho
sai tiur sude na langkami,
nang landit porhot sidalananmi
nang hansit ngotngot rohami,
ndang boi ganggu ndang boi lilu ho
molo Jesus mandongani ho.
2.
Di na loja ho nang holsoan ho,
Jesus ma tongtong donganmi.
UrupanNa ho apulanNa ho,
Sonang ho tongtong di dalanMi,
Nang dao tahe situjuonmi,
Ndang maol tolhas tusi,
Dipaima ho tomuonNa ho,
Tung sonang do dilambungNa ho.
Dilihat 1358 kali | 58 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015