Buku Ende Online

Daftar Ende Daftar Logu Daftar Kategori
Paling Dilihat Paling Disuka
Tentang Ende Online Kritik dan Saran
Bible Online
Kategori : Harajaon ni Debata - Huria
Buku Ende No. 123 Buku Logu No. 180

Ale Dongan Na Saroha

1.
Ale dongan na saroha manjalahi dame i
Dompak Jesus tapasada holong ni rohanta i
Ai Ibana do ulunta hita do ruasNa i
Tuhan Jesus do gurunta hita siseanNa i
2.
Tanda asi ni rohaNa na bagas na timbo i
Tanda holong ni rohaNa na so hadodoan i
Didongani Debatanta Ama na sumurung i
Dohot Jesus pe Tuhanta hita na porsea i
3.
Sai pasada ale Tuhan angka na porsea i
Asa masihaholongan songon na pinatikMi
Di bagasan hasintongan i do pinangidoMi
Sai padomu angka dongan na tutu sinondangMi
4.
Sai pasada rohanami doshon Ho tu Ama i
Asa unang sian hami nanggo sada lilu be
Ho tongtong hutiru hami di ulaon i sude
I ma patandahon hami gabe siseanMu be
3216 158
©2010 sibirong inc