Daftar Ende Daftar Logu
Kritik dan Saran Paling dilihat Tentang Ende Online
Bible Online

Buku Ende Online

Buku Ende No. 200 Buku Logu No. 106
Di Surgo Do Alealenta
1.
Di surgo do Alealenta na burju roha situtu
Ndang piga di banua tonga donganta na tongtong burju
Antong tabaen ma Jesus i, tongtong Alealenta i
2.
Na meoleol songon arung do dongan na di tano on
Na hot do Jesus na sumurung, donganNa pe hot do tongtong
Antong tabaen ma Jesus i, tongtong Alealenta i
3.
Sai marpambuat angka dongan di holong ni rohaNa i
Hape ianggo so dapotan bolong do parsaoranna i
Antong tabaen ma Jesus i, tongtong Alealenta i
4.
Humophop hita do tinaonNa Na bernit i di Golgata
Sude dosanta pinorsanNa Pasaehon i tu Debata
Antong tabaen ma Jesus i, tongtong Alealenta i
5.
Sai dingkan hita do rohaNa Sintong do parsaoranNa i
Manongtong holong ni rohaNa Di nasa na niainNa i
Antong tabaen ma Jesus i, tongtong Alealenta i
6.
O Jesus Alealenami, sai tiop tangannami be
Tongtong rajai ma rohanami, tu surgo togu hami be
Di si ma hot parsaoran i, saleleng ni lelengna i
Dilihat 571 kali | 48 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015