Buku Ende Online

Daftar Ende Daftar Logu Daftar Kategori
Paling Dilihat Paling Disuka
Tentang Ende Online Kritik dan Saran
Bible Online
Kategori : Parungkilon
Buku Ende No. 249 Buku Logu No. 122

Ngot Ma Ho O Tondingki

1.
Ngot ma ho, o tondingki Dungo martangiang
Asa unang musu i Tole so tinagam
Bisuk ni setan i Do manait tu dosa Lan na bonar roha
2.
Ngot ma ho na modom i Di bagasan dosa
Asa unang ala ni Ho marutang hosa
Ai hatop Nang tahop Ro ma pangunjunan Tu naso managam
3.
Dungo, ai na so tarbaen Tondi ni Jahowa
Manorangi ho, mambaen Sirang sian dosa
Ingkon do dungo ho Asa lehononNa Denggan ni basaNa
4.
Dungo, jaga rohami Unang dililuhon
Hisap ni dagingmu i Jala ditaluhon
Ginjang ni Roha i Do jumotjot ala Pangalapan sala
5.
Martangiang ho huhut Asa saut malua
Sian jea saluhut Gabe ho martua
Jesus do Na gogo Jala tau mangalo Saluhut pangago
6.
Ala ni sai jouhon ma Goar ni Tuhanta
Na binaen ni Debata Parsigantunganta
Meleng do Dompak ho Pinggol ni Jesusmu Mangoloi sangkapmu
7.
Ala ni manongtong ma Hita martangiang
Tu Amanta Debata Di banuaginjang
Lam tibu Ro tutu Tingki binuhulNa Manguhumi jolma
3069 150

sibirong.com 2015