Daftar Ende Daftar Logu Daftar Kategori
Kritik dan Saran Tentang Ende Online
Hari ini Seminggu Sebulan Sepanjang masa Paling disuka
Bibel Online

Buku Ende Online

Kategori : Parungkilon
Buku Ende No. 256 Buku Logu No. 95

Jesus Kristus I Do Raja

1.
Jesus Kristus i do Raja Pinabangkit ni AmaNa
Manggomgomi sasude Manggomgomi sasude
Jala nasa hajolmaon Tu Ibana do marTuhan
Parhatopotonna be, Parhatopotonna be
2.
Angka surusuruanNa Humaliang habangsaNa
Pasangaphon Raja i, Pasangaphon Raja i
Na di ginjang marhuaso Harajaon na di tano
Mangoloi patikNa i, Mangoloi patikNa i
3.
Debata do sasadasa Holan Jesus do tudosNa
Anak tu Amana i, Anak tu Amana i
Na so meret habangsaNa So marujung do ngoluNa
Tongtong gomgomanNa i, Tongtong gomgomanNa i
4.
Holan Jesus patupahon Na malua hajolmaon
Ala ni mudarNa i, Ala ni mudarNa i
Nunga sahat hangoluan Sai tongtong do partuaon
Di bagasan Jesus i, Di bagasan Jesus i
5.
Hamu angka na mardosa Nang hamu na ponjot hosa
Ala ni na porsuk i, Ala ni na porsuk i
Sai pasahat rohamna Nang na hinolsohonmuna
Tu Tuhanta Jesus i, Tu Tuhanta Jesus i
6.
O hamuna na badia Nang na tigor i, na ria
Nang sude naung monang i, Nang sude naung monang i
Tole ma hamu natorop Tole ma marolopolop
Puji ma Tuhanta i, Puji ma Tuhanta i
Dilihat 1873 kali | 70 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015