Daftar Ende Daftar Logu Daftar Kategori
Kritik dan Saran Tentang Ende Online
Hari ini Seminggu Sebulan Sepanjang masa Paling disuka
Bibel Online

Buku Ende Online

Kategori : Pangapulon Dohot Panarihon Ni Debata
Buku Ende No. 281 Buku Logu No. 108

Martua Do Na Marhaposan

1.
Martua do na marhaposan Tu Debata Amanta i
Ai i do dapot pangapulan Di nasa parsorion i
Ndang rihit haojahan ni
Na manghaposi Tuhan i
2.
Ianggo sai holsoan hita Tu aha ma marguna i?
Nang pe tongtong dokdok rohanta Pasarisari jea i
Tung i ma paoruhon i?
Baliksa ganda do disi
3.
Dibahen i paso ma jolo Huhut pasabam rohami
Paidaida manang olo Ho unduk di Debatami
Ibana na mamillit ho
Na ringkot i diboto do
4.
Diboto do halehetanNa Mambaen las ni rohanta i
Asal diida haposanNa Do hita ndang mangansi be
Ditongos do na denggan i
Andorang so tinagam i
5.
Sai unang dok di haporsuhon Ho ditadingkon Debata
Alai na so manaon sitaonon I do diabing Debata
Manang sintong pingkiranmi
Ujungna patandahon i
6.
Mura do anggo di Tuhanta Sobok do di gogoNa i
Na mora i papogosonNa Mambaen sangap na pogos i
Longang ma sogot rohami
Mananda pambaenanNa i
7.
Ipe haporseai Ibana Burju ma ula tohapmi
Ihuthon ma tongtong hataNa Haposi panumpakNa i
Na manghaposi Tuhan i
Na so hea tartading i
Dilihat 882 kali | 59 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015