Daftar Ende Daftar Logu
Kritik dan Saran Paling dilihat Tentang Ende Online
Bible Online

Buku Ende Online

Buku Ende No. 351 Buku Logu No. 201
Beha Ma Hita
1.
Beha ma hita ia dung marujung Paraloanta di portibi on
Dung na malua hita na mangusung Na dokdok i di atas tano on
Lao muli hita tu banuaginjang Dung pinaspashon orbuk tano i
Di na jonok tinatap hasonangan Na pinarsinta ni rohanta i
2.
Beha ma hita molo disondangi Panondang na so olo sundut be
Dalanta jala dosa dilongkangi Tuhanta sian hita on sude
So dipabali tihas i be hita So manolsoli be rohanta i
Di na tatopot saluhut donganta Naung sonang di banuaginjang i?
3.
Beha ma hita molo taihuthon Panogunogu ni Tuhanta i
Soada be na tau mangambat hita Sian jambarta na di surgo i
Di na tiur pamereng ni matanta Marnida Jesus, Sipangolu i
Na sangap mangkunduli habangsaNa Manggomgom nasa parluhutan i ?
4.
Beha ma hita molo begeonta Soara ni Tuhanta Jesus i
Manjouhon hita na pinaluaNa Tu haroanNa na rade disi
Di na taida bogas ni bugangNa Habaoran ni mudarNa uju i
Na paluahon hita sian dosa Nang hamatean salelengnai?
5.
Beha ma hita Na so dung diida So dung dibege manang ise pe
I ma turpukta molo masuk hita Tu hasonangan na di surgo i
Nang loja nang hodohan situtu Lao mareakkon bagas ni Tuhanta
Na uli jala sun denggan tutu.

Dilihat 313 kali | 25 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015