Daftar Ende Daftar Logu Daftar Kategori
Kritik dan Saran Tentang Ende Online
Hari ini Seminggu Sebulan Sepanjang masa Paling disuka
Bibel Online

Buku Ende Online

Kategori : Na Masa Sogot
Buku Ende No. 351 Buku Logu No. 201

Beha Ma Hita

1.
Beha ma hita ia dung marujung Paraloanta di portibi on
Dung na malua hita na mangusung Na dokdok i di atas tano on
Lao muli hita tu banuaginjang
Dung pinaspashon orbuk tano i
Di na jonok tinatap hasonangan
Na pinarsinta ni rohanta i
2.
Beha ma hita molo disondangi Panondang na so olo sundut be
Dalanta jala dosa dilongkangi Tuhanta sian hita on sude
So dipabali tihas i be hita
So manolsoli be rohanta i
Di na tatopot saluhut donganta
Naung sonang di banuaginjang i?
3.
Beha ma hita molo taihuthon Panogunogu ni Tuhanta i
Soada be na tau mangambat hita Sian jambarta na di surgo i
Di na tiur pamereng ni matanta
Marnida Jesus Sipangolu i
Na sangap manghunduli habangsaNa
Manggomgom nasa parluhutan i?
4.
Beha ma hita molo begeonta Soara ni Tuhanta Jesus i
Manjouhon hita na pinaluaNa Tu haroanNa na rade disi
Di na taida bogas ni bugangNa
Habaoran ni mudarNa uju i
Na paluahon hita sian dosa
Nang hamatean salelengna i?
5.
Beha ma hita Na so dung diida So dung dibege manang ise pe
I ma turpukta molo masuk hita Tu hasonangan na di surgo i
Antong ale manggogo be hita
Nang loja nang hodohan situtu
Lao mareakkon bagas ni Tuhanta
Na uli jala sun denggan tutu
Dilihat 1800 kali | 52 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015