Daftar Ende Daftar Logu Daftar Kategori
Kritik dan Saran Tentang Ende Online
Hari ini Seminggu Sebulan Sepanjang masa Paling disuka
Bibel Online

Buku Ende Online

Kategori : Dapothon Ma Jesus
Buku Ende No. 402 Buku Logu No. 385

Ndang Na Ro Di Roham

1.
Ndang na ro di roham, na tinaon ni Tuhan lao mamorsan dosam sumesa i?
Bereng ma silang i, antan bernit nai, tung garis ma roham marnida i?
Nda mandate rohana tumaon rimas i? Mangonai tu Ibana dibaen tangkang mi? Lambas ni holongi mida musuna i
Ndang na di terge ho sudena i?
2.
Lam tu moruna do, salpu ne arimi
Dung do dipikiri ho ujungna i ?
Ari ruji maro, alusanmu do i
Ndang na diterge ho sudena i ?
Ndang diida ho mara ni langkalangkam ?
Na manirang ho sian sisesa dosam ?
O, sai topot ma Jesus, sai ro ma tibu
Gabe dame roham, sonang tutu
3.
Tangi joujouNa i, unang be toisho i
Tiris mudarNa i humophop ho
Hatop iringonNa ho, asa martua ho
Sai tundalhon ma nasa na mangambat ho
Jadi saut ho malua, mangolu ma ho
Naung ungkap do di ho harajaonNa i
Naeng ma nang ho, nang ho, sahat tusi
Dilihat 1808 kali | 49 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015