Daftar Ende Daftar Logu
Kritik dan Saran Paling dilihat Tentang Ende Online
Bible Online

Buku Ende Online

Buku Ende No. 525 Buku Logu No. 361
Na Laho Ma Au.
1.
Na laho ma au tu na sonang diginjang
Disurgo tutu sai na sonang ma au
O, ho donganki, na gok dosa, gok arsak
Sai dohot ma ho, sai tu surgo ma lao
Sai ro dohot ho, dohot ho, dohot ho
Sai dohot ma ho, sai tu surgo ma lao
2.
Di surgo adui ndang adong be na hansit
Na sonang disi maradian ma au
O, ho donganki, na maheu, na marsak
Sai dohot ma ho, sai tu surgo ma lao
Sai ro dohot ho, dohot ho, dohot ho
Sai dohot ma ho, sai tu surgo ma lao
3.
Disurgo adui ndang adong hapogoson
Na mora disi tung hisar do nang au
O ho donganki, na marsahit, na pogos
Sai dohot ma ho, sai tu surgo ma lao
Sai ro dohot ho, dohot ho, dohot ho
Sai dohot ma ho, sai tu surgo ma lao
4.
Di surgo adui pinarade inganan
Na sonang tutu, sai tusi ma au lao
O, ho donganki, ingananmu di ginjang
Sai dohot ma ho, sai tu surgo ma lao
Sai ro dohot ho, dohot ho, dohot ho
Sai dohot ma ho, sai tu surgo ma lao
Dilihat 337 kali | 49 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015