Daftar Ende Daftar Logu Daftar Kategori
Kritik dan Saran Tentang Ende Online
Hari ini Seminggu Sebulan Sepanjang masa Paling disuka
Bibel Online

Buku Ende Online

Kategori : Na Di Ginjang I Ma Lului
Buku Ende No. 529 Buku Logu No. 363

Angka Naung Monding

1.
Angka naung monding di tano on
Angka naung sahat tu ginjang an
Sai dipaima nang dohot ho
Asa tu ginjang dohot ho ro
Angka naung sahat managam ho
Tuhatuaon dohot ho ro
Angka di ginjang lului ma i
Bereng Tuhanmu golom ma i
2.
Jumolo lao do anakkonMi
Asa tu ginjang lao rohami
Unang tarlalap di arsakmi
Oloi Tuhanmu na manjou i
Angka naung sahat managam ho
Tuhatuaon dohot ho ro
Angka di ginjang lului ma i
Bereng Tuhanmu golom ma i
3.
Nang hahaanggi naung sahat i
Managam ho do, na lilu i
Nang ripemu nang ibotomi
Sude managam haroromi
Angka naung sahat managam ho
Tuhatuaon dohot ho ro
Angka di ginjang lului ma i
Bereng Tuhanmu golom ma i
Dilihat 1832 kali | 90 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015