Daftar Ende Daftar Logu Daftar Kategori
Kritik dan Saran Tentang Ende Online
Hari ini Seminggu Sebulan Sepanjang masa Paling disuka
Bibel Online

Buku Ende Online

Kategori : Puji-Pujian Dohot Panombaon Tu Debata
Buku Ende No. 576 Buku Logu No. 576

Puji Ma Debatanta

1.
Puji ma Debatanta O huriaNa i
Tapuji ma Tuhanta hamu ruasNa i
Nang gok pe parungkilon nang hasusaan i
Ndang pola ho mabiar jonok do Tuhan i
2.
Ho do naung pinillit na marhite hata i
Nunga diuarihon marhite padan i
Ingkon parmuduonNa, dilele musu i
Tuhanta ma haposi haporseai ma i
3.
Ina na pantas roha, Na holong roha i
Tung so tadingkononna, tinubuhon na i
Nang holong ni Tuhanta, ndang olo mose i
Tung so tadingkononNa ho hasianNa i
4.
Antong unang mabiar hamu na Kristen i
Ditongos Pangurupi di parmaraan i
Ditongos apulapul Sipalas roha i
Malua sian dosa sude ruasNa i
5.
Ndang dung tarsolsol bagi Tuhan na songkal i
Dipadan binahenNa, tu huriaNa i
Tongtong parmuduonNa, marhite Hata i
Ulaon nabadia nang pandidion i
6.
Tapuji Debatanta parasi roha i
Angka pasupasuna, ndang hasuhatan i
Ibana pasadahon sude ruasNa i
Sai dipadimundimun nuaeng nang sogot i
Dilihat 299 kali | 54 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015