Daftar Ende Daftar Logu Daftar Kategori
Kritik dan Saran Tentang Ende Online
Hari ini Seminggu Sebulan Sepanjang masa Paling disuka
Bibel Online

Buku Ende Online

Kategori : Harajaon ni Debata - Zending
Buku Ende No. 672 Buku Logu No. 672

Tung Godang Situtu

1.
Tung godang situtu ulaonmu
Dipasahat Tuhanta tu ho
Ndang adong be tingkim marnalemba tahe
Ngolumi bahen tiruan tongtong
Sai patupa ma i ala ni Tuhan i
So mangkirim balosna tu ho
Debata do marnida na niulami
Manang na adong parbue ni i
2.
Ai lambok do soara ni Tuhanta i
Ro ma ho las ma nang rohami
Sai taingot tongtong hata ni Tuhan i
Mangarahon jolma tu Tuhan i
Sai patupa ma i ala ni Tuhan i
So mangkirim balosna tu ho
Debata do marnida na niulami
Manang na adong parbue ni i
3.
Alani i boan ma sondang na tiur i
Boan ma hata ni Tuhan i
Sai urupi na pogos na mardangol i
Asa ro tu Jesus Tuhanta i
Sai patupa ma i ala ni Tuhan i
So mangkirim balosna tu ho
Debata do marnida na niulami
Manang na adong parbue ni i
Dilihat 3828 kali | 106 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015