Buku Ende Online

Daftar Ende Daftar Logu Daftar Kategori
Kritik dan Saran Tentang Ende Online
Paling Dilihat Paling Disuka
Bible Online
Kategori : Haporseaon Dohot Ngolu Na Imbaru
Buku Ende No. 691 Buku Logu No. 691

Hupasahat Ma Tu Jesus

1.
Hupasahat ma tu Jesus saluhutna ngolungki
Roha nang pambaenanku saluhutna tingkingki

Hupasahat ma tu Jesus saluhutna diringki
Hupasahat ma tu Jesus saluhutna ngolungki
2.
Pangkeonku ma tanganku, mangula lomoNa i
Langka nang simanjojakku mangihuthon Tuhanki

Hupasahat ma tu Jesus saluhutna diringki
Hupasahat ma tu Jesus saluhutna ngolungki
3.
Nang pamereng ni matangku, Mandompakkon Jesus i
Soara ni pamanganku, mamuji goarNa i

Hupasahat ma tu Jesus saluhutna diringki
Hupasahat ma tu Jesus saluhutna ngolungki
4.
Dung huida Tuhan Jesus, hutundalhon dosangki
Lohot rohangki tu Jesus, Sipalua tondingki

Hupasahat ma tu Jesus saluhutna diringki
Hupasahat ma tu Jesus saluhutna ngolungki
5.
Tarhalomong do rohangku di pandok ni Tuhanki
Aleale ni Tuhanku, au di goar Jesus i

Hupasahat ma tu Jesus saluhutna diringki
Hupasahat ma tu Jesus saluhutna ngolungki
6.
Mauliate ma rohangku, ala au hinophopMi
Pujionku ma goarMu, salelenglelengna i

Hupasahat ma tu Jesus saluhutna diringki
Hupasahat ma tu Jesus saluhutna ngolungki
5643 229 | |

sibirong.com 2015