Daftar Ende Daftar Logu
Kritik dan Saran Paling dilihat Tentang Ende Online
Bible Online

Buku Ende Online

Buku Ende No. 726 Buku Logu No. 726
Hamu Jinou Ni Tuhanta
1.
Hamu jinou ni Tuhanta
Sian na holom tu na tiur i
Laho manjalo denggan basaNa i
Laho manjalo denggan basaNa i
Hamu do marga pinillitNa
Bangso ni Tuhan na badia i
Ho umnang malim pinabangkitNa i
Mamaritahon denggan basaNa i

Didok Tuhanta do tu HuriaNa
Podai hamu ma saluhutna bangso
Boan hamu ma baritana uli i
Tu saluhutna na tinompa i

Urupi hita ma angka na pogos
Palua angka jolma na tarante
Apuli hita ma angka na marsak i
Tabaen marnida na mapitung i
Amen
Dilihat 206 kali | 36 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015