Daftar Ende Daftar Logu
Kritik dan Saran Paling dilihat Tentang Ende Online
Bible Online

Buku Ende Online

Buku Ende No. 820 Buku Logu No. 820
Pangke Ma Tingkim
1.
Pangke ma tingkim na sian Tuhanmu
Ai tung hatop laho salpu do I dia ma artana
Hot dingolumu, holong na polin na ma nongtong i.
Ai ndang adong na hot di atas tano on nasa nauli
Lao salpu do I, holong ni roha na hot na mangontong
Holan di Jesus do boi jumpang i.
2.
Pangke tingkim unang ho marnalemba
Topoti urupi na dangol i.
Sai marsinondang ma baen palitomu
Baen hasangapon di Tuhanta I,
Ai ndang adong ...
3.
Halojaonmu diboto Tuhanta
Sian Ibana ro balos ni I,
HolongNa ias na sinaburhonmu
Sai gotilonmu parbue ni i.
Ai ndang adong ...
Dilihat 282 kali | 40 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015