Daftar Ende Daftar Logu Daftar Kategori
Kritik dan Saran Tentang Ende Online
Hari ini Seminggu Sebulan Sepanjang masa Paling disuka
Bibel Online

Buku Ende Online

Kategori : Sitaonon Dohot Hamamate ni Tuhan Jesus
Buku Ende No. 83 Buku Logu No. 214

Na Lao Do Birubiru I

1.
Na lao do Birubiru i
Mamorsan angka dosa
Ni nasa hajolmaon i
Di benget ni rohana
Diporsan do sahitta i
Dilehon do DiriNa i
Tu tangan ni pamunu
Ditaoni do na bernit i
Ro di na tos hosaNa i
Didok : Naeng porsanonHu
2.
Ianggo Birubiru i
Ima alealengku
Na paluahon tondingki
Disuru Debatangku
Didok mandok AnakNa i
Sai topot ma pardosa i
Naung sun tinoruanHu
Balga tutu do rimasHi
Alai tarbaen do mombun i
Horhonon ni mudarMu
3.
Na olo au, ale Amang
Sian sandok rohangku
Pasauthon lomo ni rohaM
RohaM sambing do guru
O holong ni rohaNa i
Tung aha do tudosanmi
Na songon ho margogo?
Dilehon Debata hape
AnakNa lao manaon sude
Sitaonon ni na mago
4.
Saleleng na mangolu au
Naeng ingotonhu Jesus
Sude na binaenMi di au
HataM naeng hupatulus
Ho naeng haholonganhu do
Huhut ihuthononhu Ho
Di dalan hangoluan
Tung ingkon Ho nampuna ahu
Mangolu manang mate au
Sai Ho do tioponhu
5.
O Tuhan hinauliMi
Sai naeng endehononhu
Diringku ma peleanMi
Na naeng seahononhu
O Jesus jalo ma au on
Pasiat ma pamujingkon
Baen sangap di goarMu
Pasahat au tu surgo i
Marhitehite mudarMi
Baen intan di tumpalMu
Dilihat 1850 kali | 66 Orang Menyukai | | |

sibirong.com 2015