Buku Ende Online

Daftar Ende Daftar Logu Daftar Kategori
Paling Dicari
Tentang Ende Online Kritik dan Saran
Alkitab Online
BE Buku Ende Online
Kategori : Harajaon ni Debata - Huria
Buku Ende No. 127 Buku Logu No. 121
Lam Gogo
1.
Lam gogo, lam gogo, Lam gogo mardalan ho
Sion tu banua ginjang Nang satongkin unang so
PalitoM baen marsinondang
Di na tiur i mardalan ho
Lam gogo, lam gogo
2.
Taon nama, taon nama Sion taon na hansit i
Hinsak hinsak, pangunjunan Unang habiari i
Tatap tumpal hangoluan
Pangarsahi ni sibolis i
Taon ma i, taon ma i
3.
Tundal ma, tundal ma, Tundal ma portibi on
Hasangapon diparbaga Unang tatap tano on
Unang somba naganaga
Halilian na binaenna i
Tundal i, tundal i
4.
Uji ma, uji ma, Sion uji tondi i
Angka na pajujujuju Ho mambahen dosa i
Sai ihuthon ma Tuhanmu
Nang na tigor, nang na geduk i
Uji i, uji i
5.
Torus baen, torus baen, Sion torus baen rohaM
Mamingkiri hasonangan Na binaen ni DebataM
Unang tondong hamagoan
Sion manimbangi dalanmi
Torus baen rohami
6.
Pangke ma, pangke ma, Pangke ma gogom sude
Patandahon haholongan Ni roham di Jesus i
Na mangoli ho, o Sion
Mangoloi sude patikNa i
Pangke ma gogomi
7.
Tiop ma, tiop ma, Sion tiop burjuMi
Sai tongtong ma ho manggogo Mandopangi musumi
Ndang be dao ho sian Surgo
Sai paujung paraloanmi
Burjumi tiop i
©2010 sibirong inc
Tentang Buku Ende Online . Kritik dan Saran

B.E. No. 127 : 1

Lam gogo, lam gogo, Lam gogo mardalan ho
Sion tu banua ginjang Nang satongkin unang so
PalitoM baen marsinondang
Di na tiur i mardalan ho
Lam gogo, lam gogo

01020304050607Tutup

B.E. No. 127 : 2

Taon nama, taon nama Sion taon na hansit i
Hinsak hinsak, pangunjunan Unang habiari i
Tatap tumpal hangoluan
Pangarsahi ni sibolis i
Taon ma i, taon ma i

01020304050607Tutup

B.E. No. 127 : 3

Tundal ma, tundal ma, Tundal ma portibi on
Hasangapon diparbaga Unang tatap tano on
Unang somba naganaga
Halilian na binaenna i
Tundal i, tundal i

01020304050607Tutup

B.E. No. 127 : 4

Uji ma, uji ma, Sion uji tondi i
Angka na pajujujuju Ho mambahen dosa i
Sai ihuthon ma Tuhanmu
Nang na tigor, nang na geduk i
Uji i, uji i

01020304050607Tutup

B.E. No. 127 : 5

Torus baen, torus baen, Sion torus baen rohaM
Mamingkiri hasonangan Na binaen ni DebataM
Unang tondong hamagoan
Sion manimbangi dalanmi
Torus baen rohami

01020304050607Tutup

B.E. No. 127 : 6

Pangke ma, pangke ma, Pangke ma gogom sude
Patandahon haholongan Ni roham di Jesus i
Na mangoli ho, o Sion
Mangoloi sude patikNa i
Pangke ma gogomi

01020304050607Tutup

B.E. No. 127 : 7

Tiop ma, tiop ma, Sion tiop burjuMi
Sai tongtong ma ho manggogo Mandopangi musumi
Ndang be dao ho sian Surgo
Sai paujung paraloanmi
Burjumi tiop i

01020304050607Tutup